تبلیغات
تبادل بنر با Only-fun

تبادل بنر با ما

ّ
به نام خالق لبخند

برای قرار گرفتن بنرتان در وب ما ابتدا یکی از بنر های ما را در وب قرار داده و سپس از طریق نظرات یکی از پست ها یا ایمیل marasiali@gmail.com نشانی وبتان،عنوان لینک(برای تگ alt) و کد بنرتان را ارسال فرمایید.

نکته 1: بنر ما در وب شما باید در صفحه اصلی هم قابل رویت باشد و در صفحات فرعی جای نگرفته باشد.
نکته 2: نیازی به همسان بودن نوع بنر قرار داده شده با بنر شما وجود ندارد و شما میتوانید بنر افقی ما را در وبتان قرار دهید و کد بنر عمودیتان را برای ما بفرستید یا بالعکس.
نکته 3: بنرهای شما باید در سایز 468*60 یا 120*240 پیکسل باشند.
نکته 4: به دلیل کم بودن فضای تبلیغات در وب ابتدا وب شما بررسی میشود و درصورت داشتن شرایط بهتر نسبت به دیگران بنر شما قرار میگیرد و درغیراینصورت چنانچه امکان تماس با شما وجودداشته باشد این موضوع به اطلاع شما می رسد. تا درصورت عدم تمایل نسبت به حذف بنر ما از وب خود اقدام کنید.
نکته 5: درصورت وجود وبی با شرایط بهتر و نبودن فضای خالی برای تبلیغات ممکن است بنر وبی که شرایط پایین تری دارد حذف شود و این موضوع در صورت امکان به شما اطلاع داده شود.
نکته 6: محل قرار گیری بنر طبق صلاحدید وب مشخص میشود ولی بنرتان الزاما در صفحه اصلی هنوز دارد و به صفحات فرعی راه نمیابد.
نکته 7:درصورت اعلام نکردن عنوان لینک،عنوان صفحه شما برای تگ alt منظور میگردد.


OnlyFun

OnlyFun

OnlyFun